Beleid voor geschillenbeslechting van ninecasino.one geëxploiteerd door UNO DIGITAL MEDIA B.V.

1. Klachten

1.1. Contact opnemen met de klantenservice

U hebt de mogelijkheid om contact op te nemen met onze klantenservice op support@ninecasino.one om eventuele klachten met betrekking tot onze diensten te registreren.

1.2. Klachten afhandelen

Klachten worden in eerste instantie behandeld door de supportafdeling en, indien nodig, geëscaleerd binnen de organisatie in het geval dat het supportpersoneel het probleem niet onmiddellijk kan oplossen. We houden u redelijkerwijs op de hoogte van de status van uw klacht.

1.3. Verder verhaal

Indien het geschil onopgelost blijft op het niveau van het casinomanagement, heeft u het recht om contact op te nemen met een onafhankelijke instantie, de kansspelautoriteit of de licentie regulator zoals aangegeven op de Website.

1.4. Autoriteit van serverlogs

In het geval van een geschil, erkent u en gaat u ermee akkoord dat server logs en verslagen als uiteindelijke autoriteit zullen dienen bij het bepalen van het resultaat van een claim. Als er een discrepantie ontstaat tussen het resultaat dat op je scherm wordt weergegeven en het resultaat van de gameserver, heeft het resultaat dat op de gameserver is vastgelegd voorrang. Onze registers zullen de voorwaarden en condities van uw deelname aan de relevante online spelactiviteit en de daaruit voortvloeiende resultaten onomstotelijk vaststellen.

1.5. Communicatie

Wanneer wij met u moeten communiceren over een dergelijk geschil, zullen wij gebruik maken van de contactgegevens die in uw account zijn vermeld.

1.6. Curaçao eGaming

U behoudt het recht om onopgeloste geschillen te escaleren naar Curaçao eGaming door een e-mail te sturen naar complaints@curacao-egaming.com of door het “Klachten” formulier in te dienen via het CEG-zegel op ninecasino.com . Voor meer informatie over Curaçao eGaming kunt u terecht op curacao-egaming.com.

2. Arbitrage

2.1. Jurisdictie

Op onze Algemene Voorwaarden zijn de wetten van Curaçao van toepassing. Beide partijen komen wederzijds overeen dat elk geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of verband houdend met de Algemene Voorwaarden, of de schending, beëindiging of ongeldigheid ervan, onderworpen is aan de exclusieve jurisdictie van Curaçao.