Polityka rozstrzygania sporów ninecasino.one obsługiwana przez UNO DIGITAL MEDIA B.V.

1. Reklamacje

1.1. Kontakt z działem obsługi klienta

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@ninecasino.one w celu zarejestrowania wszelkich skarg związanych z naszymi usługami.

1.2. Rozpatrywanie skarg

Reklamacje są początkowo rozpatrywane przez dział pomocy technicznej i, w razie potrzeby, eskalowane w ramach organizacji w przypadku, gdy personel pomocy technicznej nie może natychmiast rozwiązać problemu. Będziemy na bieżąco informować użytkownika o statusie jego skargi.

1.3. Dalsze środki odwoławcze

Jeśli spór pozostanie nierozstrzygnięty na poziomie kierownictwa kasyna, użytkownik ma prawo skontaktować się z niezależnym organem, organem ds. gier lub organem regulacyjnym wydającym licencje, jak określono w Witrynie.

1.4. Autorytet dzienników serwera

W przypadku jakiegokolwiek sporu użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dzienniki serwera i zapisy będą służyć jako ostateczny organ przy ustalaniu wyniku jakiegokolwiek roszczenia. W przypadku rozbieżności między wynikiem wyświetlanym na ekranie użytkownika a wynikiem zarejestrowanym na serwerze gry, pierwszeństwo ma wynik zarejestrowany na serwerze gry. Nasze rejestry będą ostatecznie określać zasady i warunki uczestnictwa użytkownika w odpowiednich grach online oraz wynikające z nich wyniki.

1.5. Komunikacja

Gdy będziemy musieli skontaktować się z użytkownikiem w związku z takim sporem, wykorzystamy dane kontaktowe podane na koncie użytkownika.

1.6. Curacao eGaming

Użytkownik zachowuje prawo do eskalacji nierozwiązanych sporów do Curacao eGaming, wysyłając wiadomość e-mail na adres complaints@curacao-egaming.com lub przesyłając formularz „Skargi” za pośrednictwem pieczęci CEG na stronie ninecasino.one. Dodatkowe informacje na temat Curacao eGaming można znaleźć na stronie curacao-egaming.com.

2. Arbitraż

2.1. Jurysdykcja

Nasze Warunki podlegają prawu Curacao. Obie strony zgadzają się, że wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z Warunkami lub ich naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą podlegać wyłącznej jurysdykcji Curacao.