Tvistlösningspolicy för ninecasino.one Driftad av UNO DIGITAL MEDIA B.V.

1. Klagomål

1.1. Kontakta Kundservice

Du har möjlighet att kontakta vår kundservice på support@ninecasino.one för att registrera eventuella klagomål relaterade till våra tjänster.

1.2. Hantering av Klagomål

Klagomål hanteras initialt av supportavdelningen och, om nödvändigt, eskaleras inom organisationen i händelse av att supportpersonalen inte kan lösa problemet omedelbart. Vi kommer att hålla dig rimligt informerad om statusen för ditt klagomål.

1.3. Ytterligare Åtgärder

Om tvisten förblir olöst på kasinots ledningsnivå, har du rätt att kontakta en oberoende instans, spelmyndighet eller licensieringsregulator som anges på Webbplatsen.

1.4. Serverloggars Auktoritet

Vid eventuell tvist erkänner och godkänner du att serverloggar och register kommer att fungera som den slutgiltiga auktoriteten vid fastställandet av resultatet av något krav. Om en avvikelse uppstår mellan resultatet som visas på din skärm och spelservern, kommer resultatet loggat på spelservern att ha företräde. Våra register kommer slutgiltigt att fastställa villkoren för ditt deltagande i den relevanta onlinespelaktiviteten och de resulterande utfallen.

1.5. Kommunikation

När vi behöver kommunicera med dig angående en sådan tvist, kommer vi att använda kontaktuppgifterna som du angett i ditt konto.

1.6. Curacao eGaming

Du har rätt att eskalera olösta tvister till Curacao eGaming genom att skicka ett e-postmeddelande till complaints@curacao-egaming.com eller genom att skicka in formuläret ”Klagomål” via CEG-segeln på ninecasino.one. För ytterligare information om Curacao eGaming, vänligen besök curacao-egaming.com.

2. Skiljeförfarande

2.1. Jurisdiktion

Våra Villkor och Bestämmelser styrs av lagarna i Curacao. Båda parter är överens om att varje tvist, kontrovers eller krav som uppstår från eller är relaterat till Villkoren och Bestämmelserna, eller deras överträdelse, uppsägning eller ogiltighet, ska vara föremål för exklusiv jurisdiktion i Curacao.