I den snabbrörliga världen av onlinespel är säkerhet av yttersta vikt. UNO DIGITAL MEDIA B.V., operatören av ninecasino.one, förstår vikten av att skydda sin plattform mot kriminella aktiviteter, bedrägeri och penningtvätt. I denna artikel ska vi utforska hur deras omfattande erfarenhet och omfattande anti-bedrägeri och anti-penningtvätt (AML) åtgärder särskiljer dem i spelindustrin.

Erfarenhet Räknas

1.1. Omfattande Expertis

UNO DIGITAL MEDIA B.V., hädanefter kallat ”Företaget”, har en rik erfarenhet av att skydda spelverksamheter från kriminellt utnyttjande. De har också implementerat rigorösa AML-processer, procedurer och omfattande utbildningsprogram för personalen.

1.2. Kunskap är Makt

För att förstärka sitt engagemang för säkerhet är företagets direktör väl insatt i lagen om brottsvinster och ansvarar för att förmedla AML-kunskap till sitt team. Deras erfarenhet sträcker sig till att säkra både fjärr- och icke-fjärrbaserade spelverksamheter, vilket positionerar dem som branschledare inom AML-åtgärder.

Anti-Penningtvätt och Bedrägeriförebyggande

2.1. Bekämpa Penningtvätt

Spelmiljöer är primära mål för penningtvättare på grund av de snabba transaktionerna och de olika betalningsalternativen. Företagets proaktiva tillvägagångssätt fokuserar på att bekämpa detta hot och öka den övergripande säkerheten.

2.2. Utbildning för Alla

För att effektivt bekämpa penningtvätt genomgår all personal utbildning i att identifiera indikatorer på penningtvätt, inklusive men inte begränsat till:

  • Ovanliga insatsmönster
  • Misstänkta insättnings- och uttagsmönster (storlek och frekvens)
  • Kortdata tillförlitlighet
  • Kundverifiering och identitetsstöld
  • Kontoanslutning och flera konton

2.3. Uppmärksamhet är Nyckeln

Eventuella misstänkta penningtvättsförsök rapporteras till Money Laundering Reporting Officer (MLRO). Dessa misstankar meddelas inte till kunden och ytterligare åtgärder väntar på godkännande. MLRO ansvarar för att lämna in Suspicious Activity Reports och upprätthålla lämpliga register för all relaterad rapportering.

2.4. ”Känn Din Kund” Policy

Företaget implementerar en omfattande ”Känn Din Kund” policy som inte bara adresserar hotet om penningtvätt utan även andra bedrägeririsker. Kunderna informeras vid registrering om att företaget använder online-verifieringsverktyg och kan begära ID- och adressverifieringsdokument vid behov.

2.5. Stärka Skydden

Ytterligare säkerhetsåtgärder inkluderar att sätta uttagströsklar och hastigheter, kräva kontroller och direktörens godkännande för kortuttag och banköverföringar över 3000 EUR i en enda transaktion. Företaget begränsar kunder till tre dagliga uttag och ett maximalt dagligt uttag på 9000 EUR.

2.6. Förstärkt Kundkännedom

Branschaccepterade standarder utlöser förstärkt kundkännedom för uttag som överstiger 3000 EUR inom en 24-timmarsperiod eller 9000 EUR inom en 90-dagarsperiod. I dessa fall är enkel online-verifiering inte tillräcklig.

2.7. Eliminera Kontanter

Företaget eliminerar alla kontantelement från sin verksamhet, vilket minskar riskerna förknippade med falska pengar.

2.8. Transaktionsövervakning

Företaget använder system för att registrera alla kontotransaktioner och utsätter dem för regelbundna och kontinuerliga kontroller för bedrägeri och sociala ansvarsindikatorer. Eventuella ovanliga insats- eller vinstmönster korsrefereras med samtalshistorik för att förhindra personalens samarbete med kunder.

2.9. Identifiering av Högriskkonton

Företaget upprätthåller ett register över högrisk- eller politiskt exponerade kunder, vilka utsätts för förhöjd granskning och frekventa kontroller.

2.10. Säkerställa Ansvar

Vid fall av olagligt eller olämpligt personalbeteende följs utrednings- och disciplinära procedurer enligt anställningsavtalen, i enlighet med arbetsrättsliga direktiv.

Säkerhet och Övervakning

3.1. Omfattande Övervakning

I varje spelverksamhet är implementering av robusta övervakningsprocedurer avgörande. UNO DIGITAL MEDIA B.V. använder olika åtgärder för att säkerställa säkerheten över lokaler, utrustning, personal, kommunikation och transaktioner.

3.2. Samtalsinspelningsteknologi

Företaget har installerat samtalsinspelningsteknologi, vilket ger fördelar som personalutbildning, säkerställande av noggrannhet vid insatser och transaktioner, skydd av kund- och varumärkesrykte, samt avskräckning från samarbete mellan personal och kunder.

3.3. Datasäkerhet

Att skydda data och säkra mjukvara och hårdvara är en högsta prioritet. Företaget följer en övergripande policy för att kryptera all möjlig data. Tillgång till delade enheter är begränsad och övervakas, och lösenordsskydd används där det är lämpligt. Datastöd och backup-lösningar är på plats för att skydda kunddata och förhindra dataloss.

Ansvarsfulla Relationer med Kunder och Företag

4.1. Transparenta Policyer

Företaget publicerar sina Villkor och Bestämmelser, tillsammans med KYC och AML-policyer på sin webbplats. Dessa dokument adresserar explicit bedräglig aktivitet, matchfixning och misstänkta händelser. De beskriver åtgärder som vidtas vid misstanke om fusk och i vilken utsträckning företaget samarbetar med tillsynsmyndigheter och idrottsorganisationer.

4.2. Konfidentiella Utredningar

Vid misstanke om allvarlig kriminell aktivitet säkerställer företaget och dess personal att de inblandade inte varnas om misstankarna. Alternativa tillvägagångssätt kan vara nödvändiga, och företaget har lämplig personalutbildning och eskaleringsprocedurer på plats.

4.3. Vederbörlig Omsorg

Företaget upprätthåller korrektheten i sina relationer med andra företag genom att följa en standardiserad due diligence-metod, ofta åtföljd av sekretessavtal. Denna metod inkluderar standardmässig upplysning om ägande- och ledningsstrukturer, företagsinkorporationsdetaljer, adresser och kontaktinformation, med mallade utredningar och dokumentation.