V hitro spreminjajočem se svetu spletnih iger je varnost najpomembnejša. UNO DIGITAL MEDIA B.V., upravljavec spletnega mesta ninecasino.one, se zaveda pomena zaščite svoje platforme pred kriminalnimi dejavnostmi, goljufijami in pranjem denarja. V tem članku bomo raziskali, kako jih njihove bogate izkušnje in celoviti ukrepi proti goljufijam in pranju denarja (AML) odlikujejo v igralniški industriji.

Izkušnje so pomembne

1.1. Obsežno strokovno znanje in izkušnje

Družba UNO DIGITAL MEDIA B.V., v nadaljevanju “družba”, se ponaša z bogatimi izkušnjami pri zaščiti igralniških podjetij pred kriminalnim izkoriščanjem. Prav tako je uvedlo stroge procese in postopke preprečevanja pranja denarja ter obsežne programe usposabljanja osebja.

1.2. Znanje je moč

Da bi okrepili svojo zavezanost varnosti, je direktor družbe dobro seznanjen z Zakonom o premoženjski koristi, pridobljeni s kaznivim dejanjem, in prevzema odgovornost za posredovanje znanja o pranju denarja svoji ekipi. Njihove izkušnje segajo na področje varovanja tako oddaljenih kot tudi neoddaljenih igralniških podjetij, kar jih uvršča med vodilne v panogi na področju ukrepov za preprečevanje pranja denarja.

Preprečevanje pranja denarja in goljufij

2.1. Boj proti pranju denarja

Igralniška okolja so zaradi hitrih transakcij in različnih možnosti obdelave plačil glavna tarča za pralce denarja. Družba se s proaktivnim pristopom osredotoča na boj proti tej grožnji in krepitev splošne varnosti.

2.2. Usposabljanje za vse

Da bi se učinkovito spopadli s pranjem denarja, vsi zaposleni opravijo usposabljanje za prepoznavanje kazalnikov pranja denarja, ki med drugim vključujejo

  • Nenavadne vzorce stav
  • Sumljive vzorce vplačil in izplačil (velikost in pogostost)
  • Zanesljivost podatkov o karticah
  • Preverjanje strank in pomisleki glede kraje identitete
  • Povezovanje računov in večkratno računovodstvo

2.4. Ključna je budnost

O vseh domnevnih poskusih pranja denarja se poroča pooblaščencu za poročanje o pranju denarja (MLRO). Ti sumi se ne sporočijo stranki, nadaljnji ukrepi pa čakajo na odobritev. MLRO je odgovoren za predložitev poročil o sumljivih dejavnostih in vodenje ustreznih registrov za vsa s tem povezana poročila.

2.5. Politika “Poznaj svojo stranko

Družba izvaja celovito politiko “Spoznaj svojo stranko”, ki ne obravnava le nevarnosti pranja denarja, temveč tudi druga tveganja goljufij. Stranke so ob registraciji obveščene, da družba uporablja spletna orodja za preverjanje in da lahko po potrebi zahteva dokumente za preverjanje identitete in naslova.

2.6. Krepitev zaščite

Dodatni varnostni ukrepi vključujejo določitev mejnih vrednosti in hitrosti izplačil, zahtevo po preverjanju in odobritvi direktorja za dvige s kartico in bančna nakazila nad 3000 EUR v eni transakciji. Družba omejuje stranke na tri dvige na dan in na skupno največ 9000 EUR na dan.

2.7. Okrepljena skrbnost poslovanja

Industrijsko sprejeti standardi sprožijo okrepljeno skrbno preverjanje za dvige, ki presegajo 3000 EUR v enem 24-urnem obdobju ali 9000 EUR v 90-dnevnem obdobju. V teh primerih preprosto spletno preverjanje ne zadostuje.

2.8. Odprava gotovine

Družba pri svojem poslovanju odpravlja vse elemente gotovine, s čimer zmanjšuje tveganja, povezana s ponarejenim denarjem.

2.9. Spremljanje transakcij

Družba uporablja sisteme za beleženje vseh transakcij na računu, pri čemer jih redno in stalno preverja glede goljufij in kazalnikov družbene odgovornosti. Vsi nenavadni vzorci stav ali dobitkov se primerjajo z zgodovino klicev, da se prepreči dogovarjanje osebja s strankami.

2.10. Prepoznavanje računov z visokim tveganjem

Družba vodi register visoko tveganih ali politično izpostavljenih strank, pri čemer so ti računi podvrženi poostrenemu nadzoru in pogostim pregledom.

2.11. Zagotavljanje odgovornosti

V primerih nezakonitega ali neprimernega vedenja osebja se izvajajo preiskovalni in disciplinski postopki, kot je določeno v pogodbah z osebjem, v skladu z direktivami delovnega prava.

Varnost in spremljanje

3.1. Celovito spremljanje

V vsakem igralniškem podjetju je izvajanje zanesljivih postopkov spremljanja bistvenega pomena. Družba UNO DIGITAL MEDIA B.V. uporablja različne ukrepe za zagotavljanje varnosti prostorov, opreme, osebja, komunikacij in transakcij.

3.2. Tehnologija snemanja klicev

Družba je namestila tehnologijo za snemanje klicev, ki ponuja prednosti, kot so usposabljanje osebja, zagotavljanje točnosti stav in transakcij, zaščita ugleda strank in blagovne znamke ter preprečevanje dogovarjanja med osebjem in strankami.

3.3. Varnost podatkov

Zaščita podatkov ter varovanje programske in strojne opreme sta najpomembnejši prednostni nalogi. Družba se drži krovne politike šifriranja vseh možnih podatkov. Dostop do skupnih diskov je omejen in nadzorovan, po potrebi pa se uporablja zaščita z geslom. Za zaščito podatkov strank in preprečevanje izgube podatkov so vzpostavljene rešitve za shranjevanje in varnostno kopiranje podatkov.

Odgovorni odnosi s strankami in podjetji

4.1. Pregledne politike

Družba na svojem spletnem mestu objavlja splošne pogoje poslovanja ter politike KYC in AML. Ti dokumenti izrecno obravnavajo goljufive dejavnosti, prirejanje rezultatov tekem in sumljive dogodke. V njih so opisani ukrepi v primerih suma goljufije ter obseg sodelovanja družbe z regulatorji in športnimi upravnimi organi.

4.2. Zaupne preiskave

V primerih suma resne kriminalne dejavnosti družba in njeno osebje zagotavljata, da vpletene osebe niso opozorjene na sume. Morda bodo potrebni alternativni pristopi, družba pa ima vzpostavljeno ustrezno usposabljanje osebja in postopke eskalacije.

4.3. Ustrezna skrbnost

Družba ohranja korektnost svojih odnosov z drugimi podjetji z upoštevanjem standardiziranega pristopa skrbnega pregleda, ki ga pogosto spremljajo sporazumi o nerazkrivanju informacij. Ta pristop vključuje privzeto razkritje lastniških in upravljavskih struktur, podatkov o ustanovitvi podjetja, naslovov in kontaktnih podatkov, z vzorčnimi preiskavami in vodenjem evidenc.

Podjetje UNO DIGITAL MEDIA B.V. postavlja standarde na področju politike preprečevanja pranja denarja in varnostnih ukrepov v industriji spletnih iger na srečo. Njihova predanost boju proti kriminalnim dejavnostim ter ohranjanju preglednih odnosov s strankami in partnerji zagotavlja varno in zaupanja vredno igralno okolje.