W szybko zmieniającym się świecie gier online bezpieczeństwo jest najważniejsze. UNO DIGITAL MEDIA B.V., operator ninecasino.one, rozumie znaczenie ochrony swojej platformy przed działalnością przestępczą, oszustwami i praniem pieniędzy. W tym artykule zbadamy, w jaki sposób ich bogate doświadczenie i kompleksowe środki zwalczania nadużyć finansowych i prania pieniędzy (AML) wyróżniają ich w branży gier.

Doświadczenie ma znaczenie

1.1. Rozległa wiedza specjalistyczna

UNO DIGITAL MEDIA B.V., zwana dalej „Spółką”, może pochwalić się bogatym doświadczeniem w ochronie firm z branży gier przed wykorzystywaniem przestępczym. Spółka wdrożyła również rygorystyczne procesy i procedury AML oraz kompleksowe programy szkoleniowe dla pracowników.

1.2. Wiedza to potęga

Aby wzmocnić swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo, dyrektor firmy jest dobrze zaznajomiony z Proceeds of Crime Act, biorąc odpowiedzialność za przekazywanie wiedzy AML swojemu zespołowi. Ich doświadczenie rozciąga się na zabezpieczanie zarówno zdalnych, jak i zdalnych firm zajmujących się grami, pozycjonując ich jako liderów branży w zakresie środków AML.

Zapobieganie praniu pieniędzy i oszustwom

2.1. Walka z praniem brudnych pieniędzy

Środowiska gier są głównymi celami dla osób piorących pieniądze ze względu na szybkie transakcje i różne opcje przetwarzania płatności. Proaktywne podejście firmy koncentruje się na zwalczaniu tego zagrożenia i zwiększaniu ogólnego bezpieczeństwa.

2.2. Szkolenie dla wszystkich

Aby skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy, wszyscy pracownicy przechodzą szkolenie w zakresie identyfikacji wskaźników prania pieniędzy, w tym m.in:

  • Nietypowe wzorce zakładów
  • podejrzane wzorce wpłat i wypłat (wielkość i częstotliwość)
  • Wiarygodność danych karty
  • Weryfikacja klienta i obawy związane z kradzieżą tożsamości
  • Powiązanie kont i wielokrotne księgowanie

2.3. Czujność jest kluczowa

Wszelkie podejrzenia dotyczące prób prania pieniędzy są zgłaszane do specjalisty ds. zgłaszania przypadków prania pieniędzy (MLRO). Podejrzenia te nie są przekazywane klientowi, a dalsze działania oczekują na zatwierdzenie. MLRO jest odpowiedzialny za składanie raportów o podejrzanej działalności i prowadzenie odpowiednich rejestrów dla wszystkich powiązanych raportów.

2.4. Polityka „Poznaj swojego klienta

Spółka wdraża kompleksową politykę „Poznaj swojego klienta”, która nie tylko odnosi się do zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, ale także do innych zagrożeń związanych z oszustwami. Klienci są informowani podczas rejestracji, że Spółka korzysta z narzędzi weryfikacji online i w razie potrzeby może zażądać dokumentów potwierdzających tożsamość i adres.

2.5. Wzmocnienie ochrony

Dodatkowe środki bezpieczeństwa obejmują ustalanie progów i prędkości wypłat, wymaganie kontroli i zatwierdzania przez dyrektora wypłat kartą i przelewów bankowych przekraczających 3000 EUR w jednej transakcji. Firma ogranicza klientów do trzech dziennych wypłat i ogólnej maksymalnej dziennej wypłaty w wysokości 9000 EUR.

2.6. Wzmocniona należyta staranność

Przyjęte w branży standardy uruchamiają wzmocnioną należytą staranność w przypadku wypłat przekraczających 3000 EUR w ciągu 24 godzin lub 9000 EUR w ciągu 90 dni. W takich przypadkach zwykła weryfikacja online nie jest wystarczająca.

2.7. Eliminacja gotówki

Spółka eliminuje wszelkie elementy gotówkowe ze swojej działalności, ograniczając ryzyko związane z fałszywymi pieniędzmi.

2.8. Monitorowanie transakcji

Spółka wykorzystuje systemy do rejestrowania wszystkich transakcji na koncie, poddając je regularnym i ciągłym kontrolom pod kątem oszustw i wskaźników odpowiedzialności społecznej. Wszelkie nietypowe wzorce zakładów lub wygranych są porównywane z historią połączeń, aby zapobiec zmowie pracowników z klientami.

2.9. Identyfikacja kont wysokiego ryzyka

Spółka prowadzi rejestr klientów wysokiego ryzyka lub narażonych na ryzyko polityczne, poddając te konta wzmożonej kontroli i częstym kontrolom.

2.10. Zapewnienie odpowiedzialności

W przypadkach niezgodnego z prawem lub niewłaściwego zachowania pracowników stosowane są procedury dochodzeniowe i dyscyplinarne określone w umowach z pracownikami, zgodnie z dyrektywami prawa pracy.

Bezpieczeństwo i monitorowanie

3.1. Kompleksowe monitorowanie

W każdym biznesie związanym z grami niezbędne jest wdrożenie solidnych procedur monitorowania. UNO DIGITAL MEDIA B.V. stosuje różne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczeń, sprzętu, personelu, komunikacji i transakcji.

3.2. Technologia nagrywania rozmów

Spółka zainstalowała technologię nagrywania rozmów, oferując korzyści takie jak szkolenie personelu, zapewnienie dokładności zakładów i transakcji, ochrona reputacji klienta i marki oraz zniechęcanie do zmowy między personelem a klientami.

3.3. Bezpieczeństwo danych

Ochrona danych oraz zabezpieczenie oprogramowania i sprzętu ma najwyższy priorytet. Spółka przestrzega nadrzędnej polityki szyfrowania wszystkich możliwych danych. Dostęp do współdzielonych dysków jest ograniczony i monitorowany, a w stosownych przypadkach stosowana jest ochrona hasłem. Rozwiązania w zakresie przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych są stosowane w celu ochrony danych klientów i zapobiegania ich utracie.

Odpowiedzialne relacje z klientami i firmami

4.1. Przejrzyste zasady

Spółka publikuje swoje Warunki, wraz z zasadami KYC i AML na swojej stronie internetowej. Dokumenty te wyraźnie odnoszą się do oszukańczej działalności, ustawiania meczów i podejrzanych zdarzeń. Określają one działania podejmowane w przypadku podejrzenia oszustwa oraz zakres, w jakim Spółka współpracuje z organami regulacyjnymi i organami zarządzającymi sportem.

4.2. Dochodzenia poufne

W przypadkach podejrzeń o poważną działalność przestępczą Spółka i jej pracownicy zapewniają, że osoby zaangażowane nie zostaną powiadomione o podejrzeniach. Konieczne może być zastosowanie alternatywnych podejść, a Spółka posiada odpowiednie przeszkolenie personelu i procedury eskalacji.

4.3. Należyta staranność

Spółka utrzymuje właściwe relacje z innymi firmami, stosując standardowe podejście do należytej staranności, któremu często towarzyszą umowy o zachowaniu poufności. Podejście to obejmuje domyślne ujawnianie struktur własnościowych i zarządczych, danych założycielskich firmy, adresów i danych kontaktowych, wraz z szablonowymi dochodzeniami i prowadzeniem dokumentacji.

Podsumowując, UNO DIGITAL MEDIA B.V. wyznacza standardy w zakresie polityki AML i środków bezpieczeństwa w branży gier online. Ich zaangażowanie w zwalczanie działalności przestępczej i utrzymywanie przejrzystych relacji z klientami i partnerami zapewnia bezpieczne i godne zaufania środowisko gier.