In de snelle wereld van online gaming is veiligheid van het grootste belang. UNO DIGITAL MEDIA B.V., de exploitant van ninecasino.one, begrijpt hoe belangrijk het is om het platform te beschermen tegen criminele activiteiten, fraude en het witwassen van geld. In dit artikel zullen we onderzoeken hoe hun uitgebreide ervaring en uitgebreide anti-fraude en anti-witwas (AML) maatregelen hen onderscheiden in de gaming industrie.

Ervaring is belangrijk

1.1. Uitgebreide expertise

UNO DIGITAL MEDIA B.V., hierna het “bedrijf” genoemd, kan bogen op een schat aan ervaring in het beschermen van gokbedrijven tegen criminele uitbuiting. Ze hebben ook strenge AML-processen, -procedures en uitgebreide trainingsprogramma’s voor personeel geïmplementeerd.

1.2. Kennis is macht

Om hun inzet voor veiligheid te versterken, is de directeur van het bedrijf goed op de hoogte van de Proceeds of Crime Act en neemt hij de verantwoordelijkheid voor het overbrengen van AML-kennis aan zijn team. Hun ervaring strekt zich uit tot het beveiligen van zowel externe als niet-externe gokbedrijven, waardoor ze toonaangevend zijn op het gebied van AML-maatregelen.

Anti-witwasmaatregelen en fraudepreventie

2.1. Bestrijding van witwassen

Kansspelomgevingen zijn uitstekende doelwitten voor witwassers vanwege de snelle transacties en verschillende betalingsverwerkingsopties. De proactieve aanpak van het bedrijf richt zich op het bestrijden van deze bedreiging en het verbeteren van de algemene beveiliging.

2.2. Training voor iedereen

Om het witwassen van geld effectief aan te pakken, krijgen alle medewerkers training in het herkennen van indicatoren voor het witwassen van geld, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Ongebruikelijke wedpatronen
  • Verdachte stortings- en opnamepatronen (omvang en frequentie)
  • Betrouwbaarheid van kaartgegevens
  • Verificatie van klanten en zorgen over identiteitsdiefstal
  • Rekeningkoppeling en meervoudige boekhouding

2.3. Waakzaamheid is essentieel

Alle vermoede pogingen tot witwassen worden gemeld aan de Money Laundering Reporting Officer (MLRO). Deze vermoedens worden niet doorgegeven aan de klant en verdere acties wachten op goedkeuring. De MLRO is verantwoordelijk voor het indienen van rapporten over verdachte activiteiten en het bijhouden van de juiste registers voor alle gerelateerde rapportages.

2.4. Beleid ‘Ken uw klant

Het bedrijf implementeert een uitgebreid ‘Ken uw klant’-beleid, dat niet alleen gericht is op witwasrisico’s, maar ook op andere frauderisico’s. Klanten worden er bij de registratie van op de hoogte gesteld dat het bedrijf gebruik maakt van online verificatiehulpmiddelen en indien nodig om documenten kan vragen ter verificatie van hun identiteit en adres.

2.5. Bescherming versterken

Extra veiligheidsmaatregelen omvatten het instellen van opnamedrempels en -snelheden, het vereisen van controles en goedkeuring van de directeur voor kaartopnames en bankoverschrijvingen van meer dan 3000 EUR in één transactie. Het bedrijf beperkt klanten tot drie opnames per dag en een totale maximumopname van 9000 euro per dag.

2.6. Verscherpte zorgvuldigheidseisen

Door de sector aanvaarde normen leiden tot Enhanced Due Diligence voor opnames van meer dan 3000 EUR in een periode van 24 uur of 9000 EUR in een periode van 90 dagen. In deze gevallen volstaat een eenvoudige online verificatie niet.

2.7. Elimineren van contanten

Het bedrijf elimineert elk contant geldelement uit zijn activiteiten, waardoor risico’s in verband met vals geld worden beperkt.

2.8. Monitoring van transacties

Het bedrijf maakt gebruik van systemen om alle accounttransacties te registreren en deze regelmatig en continu te controleren op fraude en indicatoren voor sociale verantwoordelijkheid. Ongebruikelijke wed- of winstpatronen worden vergeleken met de belgeschiedenis om te voorkomen dat medewerkers samenspannen met klanten.

2.9. Rekeningen met een hoog risico identificeren

Het bedrijf houdt een register bij van klanten met een hoog risico of politiek prominente klanten en onderwerpt deze rekeningen aan verscherpt toezicht en frequente controles.

2.10. Verantwoordingsplicht verzekeren

In gevallen van onwettig of ongepast gedrag van medewerkers worden onderzoeks- en disciplinaire procedures gevolgd zoals uiteengezet in de personeelscontracten, in overeenstemming met de richtlijnen van het arbeidsrecht.

3. Beveiliging en toezicht

3.1. Uitgebreide controle

In elk gokbedrijf is het essentieel om robuuste controleprocedures te implementeren. UNO DIGITAL MEDIA B.V. past verschillende maatregelen toe om de veiligheid van gebouwen, uitrusting, personeel, communicatie en transacties te garanderen.

3.2. Technologie voor gespreksopname

Het bedrijf heeft technologie voor gespreksopname geïnstalleerd, wat voordelen biedt zoals personeelstraining, het waarborgen van de nauwkeurigheid van weddenschappen en transacties, het beschermen van de klant- en merkreputatie en het ontmoedigen van samenspanning tussen personeel en klanten.

3.3. Gegevensbeveiliging

Het beschermen van gegevens en het beveiligen van software en hardware is een topprioriteit. Het bedrijf hanteert een overkoepelend beleid om alle mogelijke gegevens te versleutelen. De toegang tot gedeelde schijven wordt beperkt en gecontroleerd en waar nodig wordt wachtwoordbeveiliging gebruikt. Oplossingen voor gegevensopslag en back-up zijn aanwezig om klantgegevens te beschermen en gegevensverlies te voorkomen.

4. Verantwoordelijke relaties met klanten en bedrijven

4.1. Transparant beleid

Het bedrijf publiceert zijn Algemene Voorwaarden, samen met het KYC- en AML-beleid op zijn website. Deze documenten gaan expliciet in op frauduleuze activiteiten, matchfixing en verdachte gebeurtenissen. Ze beschrijven de acties die worden ondernomen bij vermoedens van valsspelen en de mate waarin het bedrijf samenwerkt met toezichthouders en sportbonden.

4.2. Vertrouwelijke onderzoeken

Bij vermoedens van ernstige criminele activiteiten zorgen het bedrijf en zijn medewerkers ervoor dat de betrokkenen niet op de hoogte worden gesteld van de vermoedens. Alternatieve benaderingen kunnen nodig zijn en het bedrijf beschikt over de juiste personeelstraining en escalatieprocedures.

4.3. Zorgvuldigheid

Het bedrijf handhaaft de correctheid van zijn relaties met andere bedrijven door een gestandaardiseerde due diligence-aanpak te volgen, vaak vergezeld van geheimhoudingsovereenkomsten. Deze aanpak omvat standaard openbaarmaking van eigendoms- en managementstructuren, gegevens over de oprichting van het bedrijf, adressen en contactgegevens, met standaardonderzoeken en het bijhouden van gegevens.

Concluderend kan worden gesteld dat UNO DIGITAL MEDIA B.V. de standaard zet in AML-beleid en beveiligingsmaatregelen binnen de online gamingindustrie. Hun toewijding aan het bestrijden van criminele activiteiten en het onderhouden van transparante relaties met klanten en partners zorgt voor een veilige en betrouwbare spelomgeving.