På NineCasino, som drivs av UNO DIGITAL MEDIA B.V., är vi engagerade i att upprätthålla principerna för ”Know Your Customer” (KYC) för att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt genom kundidentifiering och due diligence. För att säkerställa plattformens integritet och följa lagkraven kan vi begära viss KYC-dokumentation från våra användare.

Identifieringsprocess

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst begära KYC-dokumentation för att verifiera en användares identitet och plats på ninecasino.one. Vi kan också begränsa tjänster, betalningar eller uttag tills identiteten är tillräckligt fastställd eller av andra skäl efter vårt gottfinnande baserat på det juridiska ramverket.

Vi följer en riskbaserad metod och utför due diligence-kontroller och kontinuerlig övervakning av alla klienter, kunder och transaktioner. Vi tillämpar tre steg av due diligence-kontroller baserat på risk, transaktion och kundtyp:

 • Förenklad Due Diligence (SDD): Används för extremt lågrisktransaktioner som inte uppfyller de nödvändiga trösklarna.
 • Kund Due Diligence (CDD): Den standardmässiga due diligence-kontrollen som används för de flesta verifieringar och identifieringar.
 • Förstärkt Due Diligence (EDD): Används för högriskkunder, stora transaktioner eller speciella fall.

Nödvändiga dokument

Beroende på typ av due diligence-kontroll kan olika dokument och information begäras från användare:

Minimalt identifieringsdatamängd:

 • Fullständigt namn
 • Födelsedatum
 • Permanent bostadsadress
 • Identifieringsnummer

Faktiska identifieringsdokument:

 • Giltigt pass/ID-kort
 • Dokument som bekräftar kundens permanenta bostadsadress vid den angivna tiden (t.ex. elräkning, bankkontoutdrag etc.) inte äldre än 6 månader

Ytterligare identifieringsdokument:

 • Ytterligare nationellt identitetskort (t.ex. körkort, militär ID)
 • Foton av en användare med öppet pass mot bakgrunden av deras ansikte (läsbar)
 • Foto av framsidan av bankkort (visar de första 5 och de sista 4 siffrorna, ägarens namn och utgångsdatum, läsbar)

Dokumentgodkännande och status

 • De tillhandahållna dokumenten kommer att granskas, och användare kommer att få en ”Tillfälligt godkänd” status. 
 • KYC-teamet kommer att granska dokumenten inom 24 timmar och meddela användaren om resultatet: (1) Godkänd; (2) Avvisad; (3) Mer information behövs (utan vidare ändring av status).

Användarstatus och uttag

 • Användare med ”Tillfälligt godkänd” status kan använda plattformen, men deras rätt att slutföra några uttag kan vara begränsad. 
 • Företaget kommer att fatta ett slutgiltigt beslut efter att ha analyserat dokumenten. Om KYC-processen inte är framgångsrik dokumenteras anledningen, och en supportbiljett skapas. 
 • Användare som inte klarar en KYC-kontroll framgångsrikt kan inte göra ytterligare insättningar eller uttag.

Detaljerad aktivitetskontroll

 • Om en användare framgångsrikt klarar KYC-processen, utförs en detaljerad algoritmisk och manuell kontroll av användarens aktivitet och saldo innan något uttag för att säkerställa att det är resultatet av korrekt plattformsaktivitet.

Överföring av medel

 • Under inga omständigheter får en användare överföra medel direkt till en annan användare. 

Vi är dedikerade till att säkerställa säkerheten och integriteten på vår plattform, och vår KYC-process är en viktig del av dessa ansträngningar.