Στο NineCasino, που διαχειρίζεται η UNO DIGITAL MEDIA B.V., δεσμευόμαστε να τηρούμε τις αρχές “Γνωρίστε τον Πελάτη σας” (KYC) για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω της ταυτοποίησης και της δέουσας επιμέλειας των πελατών. Για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της πλατφόρμας μας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές απαιτήσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε ορισμένα έγγραφα KYC από τους χρήστες μας.

Διαδικασία Ταυτοποίησης

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα KYC ανά πάσα στιγμή για να επαληθεύσει την ταυτότητα και την τοποθεσία ενός χρήστη στο ninecasino.one. Μπορούμε επίσης να περιορίσουμε την παροχή υπηρεσιών, πληρωμών ή αναλήψεων μέχρι να προσδιοριστεί επαρκώς η ταυτότητα ή για άλλους λόγους κατά την κρίση μας με βάση το νομικό πλαίσιο. 
 2. Ακολουθούμε μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο και εκτελούμε ελέγχους δέουσας επιμέλειας και συνεχή παρακολούθηση σε όλους τους πελάτες, τις συναλλαγές και τις δραστηριότητες. Εφαρμόζουμε τρία στάδια ελέγχων δέουσας επιμέλειας με βάση τον κίνδυνο, τις συναλλαγές και τον τύπο πελάτη:
 • Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια (SDD): Χρησιμοποιείται για εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου συναλλαγές που δεν πληρούν τα απαιτούμενα όρια.
 • Δέουσα Επιμέλεια Πελατών (CDD): Ο τυπικός έλεγχος δέουσας επιμέλειας που χρησιμοποιείται για τις περισσότερες επαληθεύσεις και ταυτοποιήσεις.
 • Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια (EDD): Χρησιμοποιείται για πελάτες υψηλού κινδύνου, μεγάλες συναλλαγές ή ειδικές περιπτώσεις.

Απαιτούμενα Έγγραφα

Ανάλογα με τον τύπο του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, διαφορετικά έγγραφα και πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν από τους χρήστες:

Ελάχιστο Σύνολο Δεδομένων Ταυτοποίησης:

 • Πλήρες όνομα
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
 • Αριθμός ταυτοποίησης

Πραγματικά Έγγραφα Ταυτοποίησης:

 • Πραγματικό διαβατήριο/ταυτότητα
 • Έγγραφο που επιβεβαιώνει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του πελάτη τη δεδομένη στιγμή (π.χ., λογαριασμός κοινής ωφέλειας, αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, κ.λπ.) που δεν είναι παλαιότερο από 6 μήνες

Πρόσθετα Έγγραφα Ταυτοποίησης:

 • Πρόσθετη εθνική ταυτότητα (π.χ., δίπλωμα οδήγησης, στρατιωτική ταυτότητα)
 • Φωτογραφίες του χρήστη με ανοιχτό διαβατήριο στο φόντο του προσώπου τους (ευανάγνωστο)
 • Φωτογραφία μπροστινής όψης τραπεζικής κάρτας (εμφανίζοντας τα πρώτα 5 και τα τελευταία 4 ψηφία, το όνομα του κατόχου και την ημερομηνία λήξης, ευανάγνωστα)

Έγκριση και Κατάσταση Εγγράφων:

 • Τα έγγραφα που παρέχονται θα ελεγχθούν και οι χρήστες θα λάβουν κατάσταση “Προσωρινά Εγκεκριμένο”. 
 • Η ομάδα KYC θα ελέγξει τα έγγραφα εντός 24 ωρών και θα ειδοποιήσει τον χρήστη για το αποτέλεσμα: (1) Εγκεκριμένο; (2) Απορριφθέν; (3) Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες (χωρίς περαιτέρω αλλαγή κατάστασης).

Κατάσταση Χρήστη και Αναλήψεις:

 • Οι χρήστες με κατάσταση “Προσωρινά Εγκεκριμένο” μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, αλλά το δικαίωμά τους να ολοκληρώνουν αναλήψεις μπορεί να είναι περιορισμένο. 
 • Η Εταιρεία θα λάβει τελική απόφαση μετά την ανάλυση των εγγράφων. Αν η διαδικασία KYC δεν είναι επιτυχής, ο λόγος καταγράφεται και δημιουργείται αίτημα υποστήριξης. 
 • Οι χρήστες που δεν περάσουν επιτυχώς έναν έλεγχο KYC δεν μπορούν να κάνουν επιπλέον καταθέσεις ή αναλήψεις.

Λεπτομερής Έλεγχος Δραστηριότητας:

 • Αν ένας χρήστης περάσει επιτυχώς τη διαδικασία KYC, πραγματοποιείται λεπτομερής αλγοριθμικός και χειροκίνητος έλεγχος στη δραστηριότητα και το υπόλοιπο του χρήστη πριν από οποιαδήποτε ανάληψη για να διασφαλιστεί ότι προέρχεται από σωστή δραστηριότητα στην πλατφόρμα.

Μεταφορές Κεφαλαίων:

 • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απευθείας μεταφορά κεφαλαίων από έναν χρήστη σε άλλον χρήστη. 

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα της πλατφόρμας μας, και η διαδικασία KYC είναι ένα βασικό μέρος αυτών των προσπαθειών.