Πολιτική Επίλυσης Διαφορών του ninecasino.one Διαχειρίζεται από την UNO DIGITAL MEDIA B.V.

1. Παράπονα

1.1. Επικοινωνία με την Υποστήριξη Πελατών

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών μας στη διεύθυνση support@ninecasino.one για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

1.2. Διαχείριση Παραπόνων

Τα παράπονα αρχικά αντιμετωπίζονται από το τμήμα υποστήριξης και, αν είναι απαραίτητο, αναβαθμίζονται εντός της οργάνωσης σε περίπτωση που το προσωπικό υποστήριξης δεν μπορεί να επιλύσει το ζήτημα άμεσα. Θα σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με την κατάσταση του παραπόνου σας.

1.3. Περαιτέρω Αναφορά

Εάν η διαφορά παραμείνει άλυτη στο επίπεδο διαχείρισης του καζίνο, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με έναν ανεξάρτητο φορέα, την αρχή τυχερών παιχνιδιών ή τον ρυθμιστικό φορέα αδειοδότησης όπως καθορίζεται στην Ιστοσελίδα.

1.4. Εξουσία των Καταγραφών Διακομιστή

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή θα χρησιμεύουν ως η τελική αρχή στον καθορισμό της έκβασης οποιασδήποτε αξίωσης. Εάν προκύψει διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος που εμφανίζεται στην οθόνη σας και του διακομιστή του παιχνιδιού, το αποτέλεσμα που καταγράφεται στον διακομιστή του παιχνιδιού θα υπερισχύει. Τα αρχεία μας θα καθορίσουν αποφασιστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής σας στην αντίστοιχη διαδικτυακή δραστηριότητα παιχνιδιού και τα αποτελέσματα αυτής.

1.5. Επικοινωνία

Όταν χρειάζεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με μια τέτοια διαφορά, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στον λογαριασμό σας.

1.6. Άδεια Curacao eGaming

Διατηρείτε το δικαίωμα να αναβαθμίσετε τις άλυτες διαφορές στο Curacao eGaming στέλνοντας email στη διεύθυνση complaints@curacao-egaming.com ή υποβάλλοντας τη φόρμα “Complaints” μέσω της σφραγίδας CEG στο ninecasino.one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Curacao eGaming, επισκεφθείτε τη διεύθυνση curacao-egaming.com.

2. Διαιτησία

2.1. Δικαιοδοσία

Οι Όροι και Προϋποθέσεις μας διέπονται από τους Νόμους του Curacao. Και τα δύο μέρη συμφωνούν αμοιβαία ότι οποιαδήποτε διαφορά, αντιδικία ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή την παραβίασή τους, τη λήξη ή την ακυρότητά τους, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Curacao.