Kockázati figyelmeztetések a ninecasino.one oldalon, az UNO DIGITAL MEDIA B.V. által üzemeltetve

I. A kockázatok megértése

A www.ninecasino.one oldalon történő játék részvételek természetes kockázatokat hordoznak magukban, és tisztában kell lennie ezekkel a kockázatokkal. E tevékenységekben való részvételkor elismeri, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy elveszíti a weboldalra befizetett pénzt.

II. Jogi megfontolások

A. Joghatósági különbségek

Fontos felismerni, hogy az online szerencsejáték szabályozása joghatóságonként eltérő. Egyes régiókban az online szerencsejáték illegálisnak minősülhet. Ezért az Ön felelőssége, hogy megértse és betartsa a joghatósága szerinti online szerencsejátékra vonatkozó törvényeket és szabályozásokat.

B. Jogi tanácsadás hiánya

A www.ninecasino.one nem jogosult jogi tanácsot adni vagy garanciákat nyújtani a weboldalon elérhető szolgáltatások használatának jogszerűségére vonatkozóan. A szolgáltatásokban való részvétel jogszerűségével kapcsolatos kérdéseket vagy aggodalmakat a joghatósága szerinti jogi szakemberekhez kell irányítani.

III. Cég nyilatkozata

A. Jogi követelményeknek való megfelelés

A Társaság nem állítja, hogy a weboldalon nyújtott szolgáltatások megfelelnek az Ön konkrét joghatóságának jogi követelményeinek. Ezért a www.ninecasino.one által kínált szolgáltatásokat saját belátása szerint kell használnia, teljes mértékben megértve és elfogadva az esetleges jogi következményeket. A szolgáltatások használatának és a játékokban való részvételnek a választása az Ön joghatósága szerinti hatályos jogszabályokkal összhangban történik.

IV. Kockázat vállalása

A weboldalra történő bejelentkezéssel és a játékokban való részvétellel saját felelősségére cselekszik. Ön kizárólagosan felelős minden olyan esetleges jogi következményért, amely a www.ninecasino.one szolgáltatásainak használatából eredhet. A Társaság és a Weboldal nem vállal felelősséget az Ön cselekedeteiből eredő jogi következményekért.

V. Következtetés

Elengedhetetlen, hogy alaposan mérlegelje a www.ninecasino.one oldalon történő online szerencsejátékkal kapcsolatos kockázatokat és jogi szempontokat, mielőtt folytatná. A weboldal szolgáltatásainak használata önkéntes döntés, amelyet a joghatósága szerinti törvények és az Ön cselekedeteinek esetleges következményei teljes megértésével kell meghoznia.